Innovation og samarbejde på tværs

Projekt ‘Urbanbotics åbnede i august 2010, et innovationsprojekt støttet af C.K.O.

Vores udgangspunkt er nyskabende ideer for byrumsinventar, udvikling af levende byrum og anvendelse af ny teknologi.

Med deltagelse af legeplads-designere, installationskunstnere, byrumsinventar-designere, robotdesignere, en scenograf, en skuespiller og en koreograf, er der lagt op til et spændende samarbejde på tværs af adskillige brancher. Vores opgave er at tænkte nyt i forhold til performativt byrumsinventar, og at skabe et idekatalog. Idekataloget skal udmønte sig i prototype-design, der på forsøgsbasis opstilles i forskellige byrum sommer og efterår 2011.

TEKNOLOGISK INSTITUT (august)

Vi startede ‘Urbanbotics’ med en veltilrettelagt og inspirerende konference på Teknologisk Institut, hvor eksperter indenfor byrumsdesign, lys-teknologi, robotteknologi og urban infrastruktur gav deres deres bud på og tanker omkring fremtidens byrum og teknologiens rolle.

Talere fra bl.a. IBM, Roskilde festival og Center for Robotteknologi var på programmet, og der blev talt om fremtidens belysning, LED teknologi, om anderledes arkitektur, om kunst, og om byrum hvor teknologi er integreret både som informationskilde, energibesparende værktøjer og omdrejningspunkt for sociale aktiviteter.

I løbet af august og september mødtes deltagerne i Urbanbotics til de indledende runder, brainstorm, vilde ideer, og et gennemgribende arbejde med at definere de rammer, principper og koncepter som vi ønskede vores udvikingsarbejde skulle forholde sig til.

ÅLBORG (september)

Urbanbotics første ekspedition udenfor Teknologisk Institut gik til Ålborg, hvor projektdeltagerne fra Ålborg Teater havde tilrettelagt et program, der bl.a. omhandlede havne-området i Ålborg, et inspirerende eksempel på omlægningen fra industrihavn til boligområde og socialt mødested. Ålborg Havn rummer mange konkrete tiltag til at forene udeliv, cafeliv, sport, hygge og kunstneriske oplevelser, bl.a. en usædvanlig smukt designet boldbane, med et levende lysspil af LED lys. Bænke, offentlige toiletter og drikkefontainer forskønner byrummet med deres enkle design, sammen espalieer og blomsterbede indrammede i svungne metalkanter. Vi studerede også et stort springvand hvor vandet springer i relation til musik, og interaktive designer lygtepæle af Phillip Stark i Ålborg midtby.

På havnefromnten er der også blevet plads til et kunstmuseum og udstillingsbygninger, bl.a. det stort anlagte projekt ‘Nordkraft’, hvor en gigantisk industrihal er blevet omdannet til kulturhus, de rå vægge og bærende strukturer er bevaret,  indrettet med adskillige etager af cafeer, udstillingslokaler, teater, spillesteder og kreative virksomheder. Designet er en en åben firkant-formation der omkranser et enormt højloftet centralt rum.

På Ålborg Teater fik vi et indblik i arbejdet med scenografi og skitser til rumopbygninger, bl.a. i form af et foredrag fra en international scenograf. Vi så også aftenens forstilling, med en inspirerende og mulitfunktionel sceneografi fra Urbanbotics egen scenograf.

Forestillingen (‘Made in Denmark’) gav os bl.a. inspiration til at tænke over hvordan forskellige befolkningsgrupper har forskellige behov og adfærd i de offentlige rum, og hvordan vi kan anvende skuespillere og dansere til at anskueliggøre og afprøve forskellige scenarier for vores prototype-projekter.


Urbanbotics i Ålborg

CHRISTIANIA (september)

Næste Urbanbotics møde foregik på Christiania hvor kunstnergruppen ‘Live Art Installations’ (bedre kendt som ‘Half Machine’) holder til. Vi startede dagen med en meditation på Christianshavns Torv, et trafikeret knudepunkt med metrostation og butikker, men uden socialt liv eller samlingspunkter. Det var et godt sted at tænke over konkrete ideer til forbedring af byrummet, og hvilke behov og problemer Urbanbotics skal beskæftige sig med, f.eks. støj og trafik vs fred og ro, siddemøbler der inspirerer til socialt samvær, inddragelse af vand fra de nærtliggende kanaler i et levende byrumsdesign, behovet for læ, behovet for lys og varme, muligheden for at indrage de omkringliggende bygninger i pladsens design. Mange inspirerende tanker kom op over en kop kaffe i papkrus på en blæsende kold septemberdag.

Vi fortsatte med rundtur på Christiania, og så på nogle af de mange ‘hemmelige’ lokal områder og bygninger der findes på begge sider af Christiania-søen. Christiania er bilfrit område, og hele infrastrukturen, huse, legepladser, kloaksystemer, elforsyning, fælles områder, spillesteder, cafeer osv er bygget af beboerne. Her er en helt speciel stemning, og en hjertevarme der både udspringer af et socialt samvær der ligger langt over gennemsnittet for by-områder, og den individualitet i design der præger enhver detalje. Fra eventyrlige selvbyggerhuse til den ombyggede ammunitionsfabrik der nu fungerer som kulturhus og kunstnerværksteder, og hvor Urbanbotics deltagerne tilbragte dagen med brainstorm og gruppearbejde.

Christiania er, bortset fra Tivoli, det område i København der tiltrækker flest turister, og særligt i sommerhalvåret er det et utroligt populært park og rekreativt område for københavnerne, med et rigt kulturliv og masser af levende musik. Det interessante, i forhold til byrums-design, er at dette område er bragt til live med meget enkle virkemidler, naturmaterialer, træstammer, simple bænke og borde med servering, og skyggefulde grønne græsplæner ved søbredden. Levende ild og bål ses ofte om aftenen, og det er som om at man befinder sig i en helt anden tidszone, en landsby midt i storbyen.

GYLDENHOLM GODS (oktober)

Den næste Urbanbotics ekspedition havde vi tilrettelagt som et internat, da projektdeltagerne kommer fra hele Danmark, og vi havde brug for mere arbejdstid til at komme i dybden med koncepter og ideer. Valget faldt på Gyldenholm Gods nær Slagelse, en historisk herregård der er utroligt velbevaret og smukt istandsat.

Endnu en tur i tidsmaskinen, en anden verden, 80 km fra København, et aktivt gods med landbrug og skovbrug, og plads til møder og konferencer i hovedbygningen. Som eksotisk bonus blev vi indkvartet i smukke beduintelte i haven, og opholdet inkluderede både et indblik i godsets co2-neutrale energiforsyning, spøgelseshistorier og et flere hundrede år gammelt klokketårn med fri udsigt til stjerne-himlen.

Den intensive arbejdsprocess i Urbanbotics gruppen udmøntede sig i løbet af arbejdsdagene på godset i, at projektet kom et stort skridt videre mht at konkretisere og udvælge en række lovende projekt-ideer til vores idekatalog.

Opholdet ‘på landet’ gav os også yderlige inspiration til at udvide begrebet ‘byrum’, vi havde tidligere i processen ønsket at arbejde med produkter der kunne bringe nyt liv til mange forskellige slags byrum, ikke kun i storbyen, men også til landsbyer og provinsbyer.

JENS GALCHIØT’S VÆRKSTED (december)

Efter et endnu et møde på Teknoligisk Institut for at samle trådene og diskutere de efterhånden ret konkrete produktideer, besluttede vi at endnu et internat var påkrævet.

Det var nu Urbanbotics deltagerne fra Syd-fyn, firmaet Kompan, der tilrettelagde programmet, og de valgte at invitere os allesammen til et autentisk kunstnerværksted i nærheden af Odense, hvor skulptøren Jens Galshiøt fremstiller sine mange store og små værker, overvejende i bronche.

Lokalerne var fyldt med kunst og skulpturer, og perfekte til den mere kreative del af Urbanbotics projektet, nemlig at udvikle design-ideer til byrums-inventaret. Kompan havde medbragt en af deres egne nye prototyper, en slags vippeplatform, der udover at være et fysisk udfordrende stykke legetøj samtidig er et mini-computer spil der spilles af een elller flere deltagere, designet til lidt større børn. Urbanbotics deltagerne morede sig strålende (-:

Kunstneren Jens gav os et indblik i de processer der ligger til grund for bronchestøbning, og vi kunne beundre transformationen af de enorme mængder af voks som hans hjælpere var ifærd med at modellere om til skulpturer. Et stort indtryk gjorde de enorme syrebade, hvor menneske-skulpturer i overstørrelse blev hejs op og ned, mens lag på lag af kobber fæstner sig på overfladen.

Vores to-dages møde her blev for en stor del brugt til at gennemarbejde forskellige design forslag og produktideer, og til at finde de mest hensigstmæssige og realistiske produkter at arbejde videre med. En af de gennemgående arbejdsmetoder i Urbanbotics-gruppen har været at projekt-ideer sendes i cirkulation i forskellige kombinationer af grupper. Herved får vi mange forskellige vinkler på idé og design, ligesom af vi i fællesskab afdækker potentiale og svagheder ved pågældende produktidé.

Urbanbotics gruppen har nu lagt sig fast på ca. 10 ideer der skal konkretiseres med design-forslag, og udførlige beskrivelser, og vi har fat i et fint udvalg af forskellige typer ideer. Vi beskæftiger os bl.a. med lyd og lydkunst, med kompensation for mørke og lys,  med kommunikationsplatforme som socialt mødested, med foranderlige belægninger og inddragelse af byernes vandområder.


Thomas fra Urbanbotics m. kobberskulptur

FABRIKKEN (januar 2011)

Urbanbotics deltagerne mødes en kold januardag på ‘Fabrikken’ på Christiania, hvor den kæmpestore brændeovn buldrer, og der er dejligt varmt i det store lyse rum vi bruger til mødelokale. Deltagerne har kæmpet sig frem gennem snestormen, og nu er det tid til at se på de mange tegninger, tekster og 3D designs der er blvet frembragt siden sidste møde, sammen med de mood boards og SWOT analyser udarbejdet på alle de udvalgte produktideer. En vigtig del af processen er at sammenholde udviklingen i produktideerne med de mål og principper vi tidligere i projektet har fastlagt som Urbanbotics overordnede rammer.

Videoprojektoren kører, der bliver tegnet, fortalt og vist billeder, og det er tilfredstillende at se nogen af de mange gode ideer omsat til konkrete forslag til design. Der er lavet research på materialer og komponenter, og vi vil snart være istand til at udarbejde konkrete arbejdstegninger og budgetter for prototyper.

I vores frokostpause får vi besøg af en robotdesigner fra USA, som bl.a. arbejder med at udvikle interaktive læringsredskaber til børn. Han giver et fint foredrag, og Urbanbotics deltagerne får indblik i noget at den spændende research i robot-teknologi der foregår rundt omkring i verden.

Med til mødet er også en (fransk..) kunstner, der tegner skitser på alle ideer og kommentarer under Urbanbotics deltagernes fremlæggelser af produktideer.

Urbanbotics er godt på vej, næste skridt i projektet er at tage stilling til hvilke prototyper vi har mulighed for at bygge, og på hvilke fysiske locations (byer/pladser) de pågældende prototyper skal opstilles og afprøves.


Urbanbotics møde på Fabrikken

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar