Redskab til ide-beskrivelse

Urbanbotics har over et længere forløb genereret en stor mængde materiale i form af ideer til nye produkter og koncepter i urbane rum.

Her er vores skabelon til beskrivelse og specificering af idé-materiale :

Titel

1. kort beskrivelse af ide /koncept

 • MOODBOARD
 • hvad
 • hvordan
 • hvorfor
 • aktualitet

2. den fysiske dimension – placering, højde osv

 • BILLEDE /tegning /skitse
 • evt. modelskitse – skalamodel
 • Funktion /interaktion
 • Æstetik
 • Design -design funktioner

3. brugere /brugs-scenarier

 • anvendelse over tid, et døgn, en uge et år osv
 • aldersgrupper
 • den sociale dimension
 • input – output
 • akkumulation af materiale?

4. Miljø /placering

 • Synenergi effekten – hvordan spiller produktet/konceptet sammen med andet byrumsinventar og eksisterende miljøer
 • STED, hvorhenne, eksempler
 • lokal potentiale /internationalt potentiale

5. Styrker /svagheder /muligheder /trusler

6. Konstruktion

 • materialer
 • prototype, hvad kræver det, tid, penge osv
 • grønt produkt? hvordan?
 • masseproduktion – egner det sig til? forklar
 • hardware, software – hvad eksisterer i forvejen

7. Drift / Energi

 • vedligeholdelse
 • energikilder /forbrug
 • indtægter? f.eks reklamer, brugerbetaling, donationer
 • holdbarhed
 • overvågning /opsyn
 • ikke forudset /planlagt anvendelse?

8. Afstemning med værdigrundlag

 • Det urbane økosystem (det bæredygtige)
 • Revitalisering af det offentlige rum (det funktionelle)
 • Do Good (det etiske)
 • Social Interaktion (det sociale)
 • Personlig motion/aflad (det rekreative/velvære)
 • Kommunikationsplatform (det kommunikative)
 • Forandring over tid (det dynamiske)
 • Playfullness (det legende)

9. WAUWW

 • one liner
 • begejstring
 • samlet vurdering
 • personlig motivation
 • følelsesrespons
 • tag line

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar