Produktidé vs værdigrundlag

Urbanbotics gruppen evaluerer en lang række nye produkt-ideer med henblik på udvælgelse af de der bedst opfylder vores oprindeligt vedtagne værdigrundlag.

Vi har i projektet benyttet os meget af gruppearbejde, og i processer omkring test og udvælgelse af ideer, ‘bytter’ grupperne  materiale, dvs  afklarer spørgsmål og potentiale på produktideer, som andre grupper har udviklet.

Herunder er et eksempel på et af vores redskaber, et skema der afbilleder  værdigrundlag og overordnede kriterier angivet i stikordsform til venstre, og afklarende svar (eller spørgsmål) til højre.

foto-eksempel : Google Images


INTERAKTIVT SPRINGVAND
Urbane Økosystem ja, hvis vandet cirkuleres, genbruges, og evt. renses til drikkevand. Vand skal være for alle og gratis, springvand kan være et statement omkring et mega aktuelt tema, at 1/3 af verdens befolkning har ikke adgang til rent drikkevand. Revitalisering af vandet, det levende vand (design inkorporerer vandforsker Viktor Schauberger ideer). Vi består af 85% vand. Vi forstår noget om os selv ved at være en del af installationen. (i.e. Eksperimentarium)
Revitalisering af det Offentlige Rum Springvand er en legeplads i stedet for til pynt – design rettet mod brugere, ikke tilskuere…
Personlig motion /aflad evt. kan fysiske udfordinger inkoporeres i design
Do Good nej, konstruktion, opsætning og drift er ressourcekrævende
Social Interaktion ja – kan have spil funktion, kollektiv frembringelse/kreativitet – noget at snakke om, mødes omkring – sjovt at kigge på
Kommunikation -
Playfullness børn og voksne kan lege sammen i området, springvandet som mødested
Forandring over tid skøjtebane om vinteren?
Flydende Overgange ja, hvis springvand design inkorporeres i et eksisterende bydesign og belægninger
Den Sociale Plads ja, et samlingspunkt
Byens Stemme -
Urbane Hotspots -
Det midlertidige arbejdsrum -
Frizone ja
Brugerdrevet Byrum ja, du skal selv sætte legen i gang
Byrummet tilbage til Borgerne ja, man må lege frit
Multiaktive Byrum ja, der er muligheder, springvandet kan  fungerer som siddemøbler m. lys når vandet er slukket, skøjtebane om vinteren?  legeplads om dagen, lysskulptur om aftenen – der kan integreres poetiske dimensioner, med mulighed for musikalsk lyd-installation
Brugergruppe Fokus, adfærd børn om dagen, ældre om aftenen, byliv om natten -barnlige sjæle 24/7
Den Foranderlige By, flytbare moduler ja, kan være en mulighed – hvis designet går i retning af sammenføjelige moduler, f.eks. kan moduler skabe et ‘kæmpespringvand’ på een plads og alternativt mange små springvand spredt i et område. Modulerne kan kan også bruges på strand, park osv
Udvekslings-platforme -
Den Foranderlige By 2, interaktion ja, nyt liv til etablerede byrum
Positive Forhindringer ja, det kan være en ‘leg’ at skulle gå igennem eller omkring springvand
Synenergipotentiale -
Leg på din vej ja
Oase /kompensation ja, vand skaber ro og luft
Fordybelse /tanke/indsigt ja, potentielt, hvis der er en specifik filosofi vedr. f.eks. vandrensning, drikkevand, menneske vs vand på globalt nivau
Pulserende Rum ja, springvand er konstant foranderligt
Magi ja
Tidsforskydning -
Kompensation bringer natur-element ind i byrummet
Antiformynderisk springvand reagerer på individets bevægelser
Ikke kun for sjov -
Sanserum ja
Legitimitet ja, inviterer til deltagelse og observation
Intuitiv Handling -
Oase /fordybelse potentielt, hvis dele af springvand eller de omkringliggende byrumsmøbler, park etc inviterer til forlænget ophold.
Nye /midlertidige fælleskaber ja, du kan møde nye venner i springvandet, og samarbejde omkring at få springvandet til at agerer i ønskværdige mønstre og formationer
Aftryk -
Bruger Behov  historiske/nye -
Det 6. element -
Simpelhed -
Energy Pool -
Kondi & aflad (d. 4. spor) -
Grøn energi kan solenergi integreres, et vandfald?, sluser?
Genbrug /grønt produkt ?vi skal researche på mulige materialer
PRODUKT UDVIKLING NOTER :
MATERIALER regnvand, havvand – flytbare moduler skal være letvægt – f,eks. kulfiber eller plastglas EFTE
PROTOTYPE KONSTRUKTION moduler der kan ‘fittes’ sammen i forskellige formationer
OPSÆTNING bedst hvis det er en selvstændig unit, der ikke kræver nedgravning. Prototyper skal afprøves på forskellige lokationer, i forskellige formationer
DRIFT (el, vand, vedligeholdelse etc.) vi regner med at springvand kræver et vis strømforbrug og tilsyn, plus vandrensning – vi vil undersøge om den kan gøres selvkørende og/ell. CO-neutral
ØKONOMI, tanker om kan een unit masseproduceres, bliver det billigt- installtion kræver forventet et drift budget finansieret af kommune eller privat aktør
WAUV både installatøren og brugerne har mulighed for at være kreative medksbaer af deres springvand – som eksempel kan beboerne i området kan indsende design ideer, og modulerne kan ‘ommøbleres’ eller udskiftes efter behov.
andet -
Samlet vurdering


PLUS imødekommer mange af vores krav til produkt i henhold til værdigrundlag, og har stort potentiale ved effektiv massefremstilling.

MINUS er sansynligvis dyr at færdigudvikle og afprøve. Er krævende at installere og en permanent opsætning kræver et budget til opsyn, vedligeholdelse og drift.

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar