Urbanbotics værdigrundlag

Her en kort opsummering af de kriterier Urbanbotics partnere finder væsentlige i forhold til udvikling af nye bymiljør og urban kulturteknologi :

Det urbane økosystem (det bæredygtige)
At kulturteknologier hjælper til at spejle sig selv i en kompleks kulturel og naturmæssig sammenhæng og anskueliggøre den indbyrdes sammenhæng imellem borger og bymiljø.

Revitalisering af det offentlige rum (det funktionelle)
At udvikle kulturteknologiske elementer til byen som skaber grundlag for nye aktiviteter og alternative anvendelsesmuligheder som redefinerer byens brug og udtryk.

Do Good (det etiske)
At byrummet igennem kulturteknologi tilskynder til positive handlinger og skaber mulighed for at gøre noget godt for andre.

Social Interaktion (det sociale)
At udvikle byrum som igennem kulturteknologi fremmer nye fællesskaber og tilskynder til udveksling og anti-isolation.

Personlig motion/aflad (det rekreative/velvære)
At stimulere til personlig motion og mental rekreation og herigennem udvikle byen til at skabe sundere mennesker.

Kommunikationsplatform (det kommunikative)
At skabe en ny brugerdrevet kommunikationsplatform som tilskynder til interaktion og innovation igennem nye kommunikationsstrukturer og redskaber.

Forandring over tid (det dynamiske)
At byens elementer opfordrer til og muliggører en mere dynamisk brug og udtryk, som varierer over tid, i stedet for at fastfryse byen i stationære og mono-funktionelle produkter.

Playfullness (det legende)
At opfordre til nye legende og mere aktive udtryksformer i interaktionen med byens rum og inventar.

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar