Kunstnerisk engagement i yderområder

Urbanbotics deltog deltog i en dansk konference om kunstnerisk engagement i yderområder. Byplanlæggere, kunstnere og kommunale medarbejdere fra hele landet deltog, konferencen var arrangeret af Tumult.

Det er Urbanbotics intention at  tænke yderområder i DK med i vores udvikling af nye ideer og produkter. Der er stor forskel på f.eks. brugergruppe-behov og aktivitetsnivau i forskellige bymiljøer, fra storby til provinsby til landsby.

Urbanbotics tog i forbindele med konferencen kontakt til lokale formidlere og byplanlæggere rundt omkring i Danmark, hvor nogle af vores produkt-ideer potentielt kan tænkes ind i lokale projekter.Udvalgt tekst fra konferencens program :

Yderområde; område i udkanten af en by, et gods eller et landbrugsområde; område, som ligger langt fra de store byer, og hvor der ikke findes store uddannelsesinstitutioner eller store virksomheder. Kulturelt liv og økonomisk aktivitet er i periferien mindre koncentreret end i centrum. Alligevel opfatter mange mennesker periferien som det ideelle sted at leve. Landområder og forstæder huser en langt, langt større del af den europæiske befolkning end storbyerne; det er her, folk bor. Alene fakta, at størstedelen af befolkningens realitet udfolder sig i yderområder, er altså en grund til at fokusere mere på disse områder. Strukturforandringer, tilbagegang og marginalisering er andre grunde til at tage yderområder alvorligt som debatfelt.

Som et virke, der beskæftiger sig med grundlæggende menneskelige forhold og stiller spørgsmål, vi endnu ikke kender svarene på, kan kunst få folk til at tænke over samfundets stilstand og ændringer – og udfordre vores forståelse af verden. Og når kunsten bevæger sig ud i den bredere sociale kontekst, kan den favne flere og mere og bidrage til virkeligheden – og måske få os til at få øje på noget, vi ikke før kunne se; andre perspektiver end vores egne.

Men hvad ansporer til offentligt engagement? Hvordan kan kunst være agent for en dynamisk udvikling og et rigere liv i landets kommuner? Kan kunst aktivere og forstærke steders særpræg og kvaliteter? Eller er det at instrumentalisere kunsten? Hvorledes kan institutioner bevæge sig uden for væggene og åbne op for eksperimenter med kunst i offentlige rum? Hvem skal have indflydelse på, hvilke værker der bestilles, og hvilken funktion de skal have? Og hvem skal evaluere dem?

Kunst bruges i stigende grad som et strategisk instrument til at udvikle byer og landområder. Med fokus på offentlige kunstprogrammer og udviklingsinitiativer i udkantsområder vil denne konference stille spørgsmål til kunstens formodede evne til at forbedre vores samfund. Konferencen vil tilbyde en platform for at se nærmere på aktuelle initiativer, idéer og strategier og diskutere kulturelle udviklingsmuligheder såvel som kunstens potentiale for at medvirke til forandring. Kunstnere, kuratorer, kommuner og andre aktører vil udveksle inspiration, erfaringer og udfordringer i arbejdet med lokaliteter, situationer, publikummer, byfornyelse, midlertidige og tilbagevendende begivenheder.

Konferencen fandt sted på Fuglsang Herregård, Lolland, december 2012, konference arrangeret af Tumult og kommunerne Guldborgsund, Lolland og Vordingborg.

læs mere på http://www.tumult.dk

foto :  Tumult katalog

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar