Mødet mellem kunstnere og udviklere

Om Urbanbotics arbejdssessions og metoder.

Over periode på 12 måneder skal Urbanbotics forløbet udmønte sig i konkrete produktideer og afdækning at nye potentialer indenfor området ‘kulturteknologi’, hvor oplevesesbaseret læring og interaktion bliver en del af vores offentlige rum.

Projektets partnere skiftes til at arrangerer vores arbejdssessions, og det er en vigtig del af processen at vi udveksler ikke bare synspunkter og ideer, men vidt forskellige indfaldsvinkler til arbejdsprocess, brainstorming og udvælgelse.

Vi har med overlæg valgt meget forskellige locations til vores møder, og det er tydeligt at mødernes forløb og de kreative output inspireres af omgivelserne.
Holdet bag Urbanbotics har afholdt møder og arbejdssessions på så forskellige steder som et gammelt gods på Sydsjælland,  Teknologisk Instituts hvide mødelokaler i Odense, kunstnernes værksteder på Christiania, og backstage på Ålborg Teater.

Som en del af udvekslingen, undersøger vi  forskellige typer by-og lokalområder i Danmark.

Det er både stimulerende og inspirerende at vores møder og arbejdssession er en ny oplevelse hver gang, ligesom det er vigtig at ‘rollefordelingen’ hyppigt omrokeres, så de forskellige deltagere får mulighed for at lede arbejdsprocessor med udgangspunkt i deres egne metoder.

Partnere i  projektet er :

Out-sider
v. Ib Mogensen

Kompan
v. Niels Julskjær & Minh Nguyen

Live Art Installations
v. Pipaluk Supernova & Thomas Jørgensen

Ålborg Teater
v. Jørgen W. Larsen & Simon Holk Witzansky

Center for Robotteknologi – Teknologisk Institut
v. Bo Stjerne Thomsen & Troels Oliver Vilms Pedersen

foto : partnerne diskuterer ideer på Fabrikken, Christiania

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar