Urbane Hotspots

Urbanbotics-gruppen arbejder med  koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar,

URBANE HOTSPOTS

Interkulturelle mødesteder hvor begivenheder fra forskellige tidszoner bestemmer handlinger og udtryk i det lokale byrum, igennem en digital mediering.

Samlingsteder hvor by-områdets kompensative miljø inviterer til forlænget ophold.

OASE  (KOMPENSATION)

Elementer i byrummet som automatisk skaber læ, og kompenserer for eksisterende forhold, som for meget larm, for lidt lys, for meget vind eller ingen vand…
Intelligente byrums-møbler reagerer på omgivelserne, og kompenserer for f.eks. temperatur, støj eller lysforhold.

Eksempler på installationer er dynamisk belysning, netværksmøbler, interaktiv vandforsyning,  automatiske ‘ildsteder’ og bevægelige græsplæner.

Aktivitet-inviterende miljøer som f.eks. teaterpladser, sports-baner, dansegulv  eller meditations-portaler, kan medvirke til at skabe rammerne

MAGI

At give borgerne mulighed for at blive indraget i uventede oplevelser og positive udfordringer i byrummet, med henblik på at skabe en refleksion over hverdagen.

illustration : Urbanbotics ©

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar