Leg på din vej

Urbanbotics-gruppen arbejder med  koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar.

LEG PÅ DIN VEJ – det uventede, overraskelsen, der får os til at stoppe op og forundres. Elementer i byrummet der skaber grundlag for undren og vækkelse, for refleksion.
Minh, designer fra firmaet Kompan, fortæller historien om den døde fugl der ligger midt på fortovet, den uventede oplevelse der gør et uudsletteligt indtryk og påvirker adfærd og mønster for de forbipasserende. Den efterfølgende diskussion fører til udvikling af begrebet ‘positive forhindringer’.  I forhold til byrumsinventar, betyder det når vores sanser, fysik og generelle verdensopfattelse bliver udfordret og pirret af objekter og oplevelser, der ligger udenfor ‘den rette linie’s funktionalitet.

INTUITIV HANDLING
At skabe bymiljøer der ophæver følelsen af fysisk afgrænsning, elementer der i  simpelhed balancerer alsidighed og inspirerer til intuitive bevægelser og handlinger.

NYE /MIDLERTIDIGE FÆLLESKABER
Byrums-møbler der inviterer til spontane og uforpligtende reflektioner, til nye opdagelser. Koncepter der skaber motivation til samarbejde, dvs at indgå i en midlertidig social eller praktisk relation med andre forbipasserende.

LEGITIMITET

– hvordan kan byrums-design gøre det legitimet for voksne at gå på opdagelse i og bidrage til et legende byrum?

Legitimitet i forhold til ophold, formål eller funktion, social accept af en anderledes adfærd eller bevægelse, f.eks. at danse i stedet for at gå, eller at forlænge sit ophold på en given location kun fordi det er smukt og inspirerende.

– hvordan kan vi ændrer reglerne for social acceptabel opførsel, så der bliver plads til det uventede, nye møder og historier. Så vi får et større råderum for sjove og positive møder og aha-oplevelser.

Et eksempel er en helt anderledes type interaktive vejskilte, der i stedet for forbud, kommunikerer inspiration og tilladelse til udnytte byrum og byrums-møbler spontant og kreativt.
(Vi refererer til  Monty Pythons afdeling for gakkede gangarter :-)

foto : Google Images

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar