Tidsforskydning i urbane rum

Urbanbotics-gruppen arbejder med  koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar.

TIDSFORSKYDNING og INTERVALLER

Gruppen udvikler ideer for design af byrums-elementer, som kan udfylde forskellige funktioner i byrummet i løbet af et døgn, en uge, måneder og år.

Brugeraktiviteter og adfærd er betinget af tidspunkt på døgnet, af ugedag, vejr og årstider. Visionen er at skabe en foranderlighed der med udgangspunkt i sensorer og interfaser kan supporte  forskellige brugerflader, brugergrupper og brugsintervaller, f.eks dagtimer, weekend, aften, men også mere specifikke formål, hvor det er formålstjenstligt at intervallet kan justeres  til sekunder og minutter på f.eks. togstationer, ved lyskurve, og bustoppesteder.

TIDSRUM  – har du tid ?
byrumsmøbler der invitere til en forlænget passage eller behageligt ophold i 1 min, 10 min, 30 min, 2 timer…

TIDSLINIE – akkumulation af tid
vi har talt en del om byrummøbler som kan akkumulere tid og forandring over tid, som kan gøre information om stedets historie og andre menneskers oplevelser på netop dette sted tilgængeligt, f.eks. i form af elektronisk grafitti, interaktive videodagbøger, eller ‘tidsmaskiner’, der reflektere forandring i landskab og demografi.

Fortiden er tilgængelig, nutiden mærkbar og markér-bar, og visioner for fremtiden kan udtrykkes…

SIMULTANE TIDSLINER OG TIDSRUM

Et eksempel på et interaktivt byrumsmøbel der tjener adskille formål på forskellige tider af døgnet, og fungerer simultant som legeplads, siddemøbel, belysning og pullert, er prototypen Performativt Landskab, der er udviklet af en af Urbanbotics deltagere, robotdesigner Bo Stjerne Thomsen fra Teknologisk Institut.

Link til artikler om Performativt landskab :

http://robocluster.dk/nyheder/nyheder-2010/robotter-indtager-gaagade-og-skaber-nyt-liv.aspx

http://www.odense.dk/Presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202010/Robotter%20indtager%20gaagade%20og%20skaber%20nyt%20liv.aspx

Performativt Landskab
Et interaktivt byrum, der skaber mulighed for spontan leg igennem et dynamisk og fleksibelt byinventar.
• Indfanger aktivitet fra forbipasserende og forlænger deres ophold i rummet.
• Tryghedsskabende element som aktiverer et byrum og medvirker til skabelse af midlertidige sociale rum.
• Medvirker til identitetsskabelse og branding af områder i kraft af både design og interaktion med byinventaret.
• En del af en transformation til et mere aktivt byinventar, der forandrer sig i forhold til eksisterende aktiviteter og borgernes adfærd.

kilde : Bo Stjerne Thomsen

foto : Performativt Landskab i Odense by

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.