Det 6. element

Urbanbotics-gruppen arbejder med  koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar.

Tekst og billede : Bo Stjerne Thomsen, robotdesigner

Man kan argumentere at bydesign iøjeblikket allerede består af modulariserede elementer, som bliver sammensat på forskellige måder til forskellige gader og pladser.
Udgangspunktet er overflader og belægninger i byen, som angiver visse tegn for bevægelse af henholdsvis biler, fodgængere, cyklister og måske endda rekreationsområder.
Adfærden på disse overflader arrangeres igennem repræsentationer og symboler til at styre eller guide byens brug i form af skilte, forordninger og regulativer for hastighed, adgang og ophold, samt cykelparkering, busstoppesteder og parkeringsarealer.
Herefter tilsættes nye tilskyndelser for ophold og rekreation, belysning, bænke til at angive siddeområder, skraldespande til angivelse affald, beplantning og overdækninger til skygge og læ.
Som udgangspunkt er det et modulariseret inventar, hvor man anvender visse stereotype former for inventar, som hver især regulerer en fælles adfærd i byen.

To tilgange til at udfordre den eksisterende ‘modularisering’ kan foreslås:

A. At de eksisterende moduler/hovedelementer i byen skal anvendes på nye måder, f.eks. ved at åbne op for at bænke, skilte, belysning m.m. kan gøres dynamisk, så det kan ændre placering afhængig af tidspunkt og aktivitet.

B. At eksisterende moduler kan opgraderes i forhold til at forbedre dets funktion f.eks. hvordan vil bænke forsøge at få flere personer til at sidde ned? Hvordan vil belægningen understøtte borgernes brugsønsker? Hvorledes forbedrer bustoppestedet et ønske om mere læ, mindre støj og evt. mere sollys?

C. Nye moduler kan overvejes som en opgradering af byen, dvs. hvilke nye ‘moduler’ bør være en del af fremtidens byinventar? Møbler der automatisk rydder op i gaden? Digitale spilleflader i byen? Trådløse netværker som viser tilstedeværelse af ‘sociale aktører’? Nye platforme for at sælge/dele varer? Fælles udstillingsmiljøer og ‘delerum’?

Byens aktiviteter lægger sig ovenpå, og borgerne kan anvende det standardiserede inventar til andre aktiviteter, specielt hvis inventaret tilskynder til en alternativ adfærd. Her opstår problemet dog dels med hvem der har magten over byen og hvem der regulerer normerne for byen.

I forlængelse af Bo’s indlæg, diskutere Urbanbotics gruppen emnet flytbare, men ikke fjernbare byrumelementer.

Illustration : Urbanbotics ©

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar