Urbanbotic’z Ordbog 1

I arbejdet med at skabe værdigrundlag, rammer og koncepter for Urbanbotics projektet, har deltagerne udviklet fælles formuleringer, der danner grundlag for den videre udvikling af produkt-ideer.

Vi har kaldt konsensus omkring nye ord og begreber for Urbanbotic’z Ordbog, en liste der løbende opdateres og ved afslutningen af projektet vil være tilgængelig som en del af vores idékatalog.

fra Urbanbotic’z Ordbog, part 1, tekst Bo Stjerne Thomsen

 • Multiaktiv
  At projektet skaber ’multiaktive’ byelementer, hvor forskellige grupper, kan engagere sig i forskellige aktiviteter på forskellige tidspunkter.
 • Kulturplatform
  Elementer som stimulerer til nye typer af fysisk udfoldelse og social interaktion
  samt bidrager til at borgerne selv kan udvikle løsninger til idéer og behov i
  byrummet.
 • Tidsforskydning
  Elementer som kan udfylde funktioner i byrummet på tværs af døgn, uge, mdr., år m.m. samt i forskellige brugsintervaller f.eks. pr. sekund, over en halv time, en hel dag el.lign.
 • Magisk
  At borgerne har mulighed for at skabe udfordringer og overraskelser i byrummet med henblik på at skabe en refleksion over hverdagen.

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar