Urbanbotic’z Ordbog 2

I arbejdet med at skabe værdigrundlag, rammer og koncepter for Urbanbotics projektet, har deltagerne udviklet fælles formuleringer, der danner grundlag for videre udvikling af produkt-ideer.

Vi har kaldt partnernes konsensus omkring nye ord og begreber for Urbanbotic’z Ordbog, en liste der løbende opdateres.

Urbanbotic’z Ordbog, part 2, tekst Bo Stjerne Thomsen

Konkrete idéer efter brainstorm-session i Urbanbotics.

Generelt kunne vi overveje en oplistning eller beslutning omkring mulige scenarier for implementering i f.eks. plads, gade, park, mark, transitområde, ghetto, gågade, havn el.lign. i forhold til at fokusere omfanget af byrumselementer.

 • Den ’digitale opslagstavle’
  Overlejring af fortællinger og hilsner i byrummet igennem en digital kalender for området.
 • Det midlertidige arbejdsrum
  Rummet som kan anvendes til midlertidigt arbejdsrum/fælleslokale og lign. igennem fleksible vægge.
 • Ressource‐møbler
  Aktive møbler i byrummet som registrerer aktivitetsniveau og ressourceforbrug i byrummet med henblik på cirkulering til en kollektiv forståelse af byen.
 • Performativ belægning
  En fysisk bevægelig belægning som muliggør nye former for legende adfærd og midlertidigt ophold.
 • Urban Hotspots
  Interkulturelle mødesteder hvor begivenheder fra forskellige tidszoner bestemmer handlinger og udtryk i det lokale byrum igennem en digital mediering.

illustration : Urbanbotics, foto: Google Images

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar