Byrum på Christiania

Som en integreret del af vores arbejdsprocess, besøger Urbanbotics vidt forskellige byrum rundt omkring i landet. En kølig septemberdag er vi på tur på Christianshavn, hvor vi ser på Christianshavns Torv, der som travlt trafikknudepunkt er uden egentlig opholdsmulighed. Herefter er vi rundt i Christianias ‘bilfri by’ gågader, hvor der er mange af opholdsmuligheder og mulighed for social interaktion i byrummet, der også præges af en idealistisk og farverig selvforvaltning af området.

Tanker efter rundtur på Christiania, af Bo Stjerne Thomsen

  • Hvilke elementer kan sikre aktiv deltagelse og frivillighed i udbygningen af et
  • fælles byrum – hvilke regler og principper?
    Ref. til Christiania reglement, infrastruktur, fælleshuse etc.
  • Hvorledes kan byrummet opfordre til udviklingen af et kreativt byliv uden at det kompromiserer personlige eller organisatoriske sær‐interesser?
    Ref. til husbyggerier, installationer og byinventar på Christiania.
  • Byrummet som kreativt samfundseksperiment med fokus på vidensoverførsel og anvendelse af ny teknologi.

illustration : www.christiania.org

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar