Urbanbotic’z Ordbog 4

I arbejdet med at skabe værdigrundlag, rammer og koncepter for Urbanbotics projektet, har deltagerne udviklet fælles begreber, der danner grundlag for videre udvikling af produkt-ideer.
Vi har kaldt Urbanbotics konsensus omkring nye ord og begreber for Urbanbotic’z Ordbog, en liste der løbende opdateres, og ved afslutningen af projektet er tilgængelig som en del af vores idékatalog.

Urbanbotic’z Ordbog, part 4, tekst Live Art Installations :

AFTRYK – byens og menneskernes historie fortælles via installationer der efterlader aftryk, f.eks. digitale fotosøjler, eller installtioner der afspejler stedets udvikling over tid.

ARBEJDE møder ( RE )KREATIVITET – organiske og åbneʻkontoroaserʼ i offentlige rum tilbyder mobilitet og flexibilitet i hverdagens arbejdsliv, siddepladser, internet, læ, og hygge i form af semi-social deling af rum.

BRUGERDREVET BYRUM – eksempler er markedsplads, byggelegeplads, faciliteter for motion,

BYRUMMET TILBAGE TIL BORGERNE – rammer der inviterer til at byrummet kan (gen)indtages af mange forskellige grupper, individer og fællesskaber, koncepter der kan udvikles, ommøbleres og leges med.

BYENS STEMME – installationer der skærpet identitet omkring tilhørsforhold til byområder og byer. Et moderne take på begrebet ‘venskabsbyer’ kan integreres, med udveksling af historier og åbent multibruger online link til samtaler og udvekling af levende billeder.

DIGITAL OPSLAGSTAVLE – en overordnet titel for en lang række mulige produkter, der integrer lys, lyd og billede i en  brugerdrevet informationsplatform, der opstilles på f.eks. offentlige pladser eller metrostationer og servicerer lokale behov, med alt fra byttemarkeder og børneaktiviter, til cykelløb, tango og poesi.

FRIZONE – områder, f.eks. pladser,  i byen der med farver og anderledes skiltning markerer ‘brugerdrevet’ og  ‘forbudsfri’, og inviterer til tranparens og dynamisk flow i gruppe eller individuelle aktiviteter.

KOMPENSATION…. – byrumsmøbler der integrerer kompensation for byens gener, som støj, vejrforhold og lysforhold, f.eks. et ‘anti-vinterdepressions område’, hvor lyskilder giver UV-lys i den mørkeste tid, eller bænke med varme.

LEGESPIL – interaktive spil, der skaber nye midlertige fællesskaber, f.eks. boldspil, brætspil, hinkeruder

MAGI… elementer af uforudsigelighed og pulserende rum

MULTIAKTIVE BYRUM – kan bruges af forskellige grupper, unge, gamle, nørder, sportsfolk, legebørn, familier i forskellige tidsrum, f.eks legeplads dag, motionsbane aften, scene aften, markedsplads lørdag, picknick søndag og på alle årstider, f.eks regnvejrsspringvand, skøjtebane, nyttehaver.

NYE FÆLLESKABER – faciliteter der inviterer til uforpligtende sociale aktiviter, f.eks. varmebænke, grill-steder eller lysinstallationer der påvirkes af antal mennesker.Et andet eksempel er Digitale Opslagstavler, der servicerer som brugerdrevet informationspost, og initerer f.eks. sportsaktiviteter, dans eller diskussionsforum.

OASE – byrumsmøbler /byrum der tilbyder en kompensation for byens normale støjnivau og stressede omgivelser, og indbyder til mere meditative ophold og pauser.

PARKERINGS-SPILLET – lysende felter og farvekoder, der dirigerer bilister til fire pladser (der kan spares 20% af benzinforbruget ved effektiv anvisning af parkeringsplads)

PERFORMATIVE BELÆGNINGER – f.eks. vibrator områder, dansegulv m. lys, modulative joggingbaner m. lys.

PULSERENDE RUM – omskiftelighed – bevægelighed – uforudsigelighed.

STØJ-TRANSFORMATOR – lydbarrierer der via frekvens-transformer opfanger og ændrer traffikstøj og andre former by-støj til musikalske kompositioner, lydkunst eller stille-rum.

TIDSLINIER – akkumulation af tid, fortiden er tilgængelig, nutiden mærkbar og markér-bar, vision for fremtiden kan udtrykkes, f.eks. den Digitale Opslagstavle som akkumuleringspunkt for dokumentation af aktiviteter eller upload af forslag.

TIDSRUM – har du tid?  Forlænget passage, invitation til behageligt ophold i 1 min, 10 min, 30 min, 2 timer…

illustration : Urbanbotics ©

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar