Metoder til integrering af dynamiske parametre i interaktionsdesign

Urbanbotics-gruppen har bredt diskuteret tiltag og parametre i forhold til anvendelsen af ny teknologi i byrums-design.
Her et uddrag fra en af gruppens debatter, tekst Bo Stjerne Thomsen :

Metoder til integrering af dynamiske parametre i forbindelse med interaktionsdesign (BST)

På baggrund af diskussion af projekttilgang og fælles udgangspunkt blev der drøftet flere mulige koncepttilgange til de konkrete elementer i byrummet.

Følgende var hovedpunkter fra diskussionen:

  • -    Skal der være en overordnet handling for byrummet og produkterne? En visionær fortælling omkring byrummet/byliv?
  • -    Samarbejde og kollektivet er vigtigt for at få byrummet aktiveret og byrumsinventaret integreret – hvorledes kan man motivere folk til at gøre noget sammen; kan forskellige grupper arbejde sammen og mødes?
  • -    Projektet bør være en begivenhed som noget ekstraordinært.
  • -    Skal produkterne designes så de er intuitivt forståelige eller skal brugerne ’knække koden’, så det bliver en udfordring der løbende ændrer sig?
  • -    Vigtigt ikke kun at fokusere på de ’magelige’ og funktionelle omgivelser.
  • -    Vigtigt ikke kun at fokusere på forbud og påbud, men på oplevelser og nye aktiviteter i byrum.

Disse nøgleord udbygges på de kommende projektmøder som en del af at indkredse koncept og fortælling.

Der blev foretaget en indledende diskussion af placeringsmuligheder. Kan evt. være en kombination af en placering i ’udkantsdanmark’ og en central bemærkelsesværdig placering.

  • Konceptudviklingen kan med fordel tage udgangspunkt i en genkendelig aktivitet eller markante/interessante byrum, som kan diskuteres af gruppen.
  • For at komme videre med at indkredse placering vil der på de kommende projektmøder blive udpeget lokationer, som kan anvendes til fælles besøg og diskussion. Dette vil ligeledes give muligheden for at inddrage relevante aktører og få sandsynliggjort mere konkrete behov.

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar