Idé-storm hos Urbanbotics


Som led i offentliggørelsen af Urbanbotics-projektets udviklingsfaser, er her et oveblik over projektets udviklingsfaser, og et indblik i hvordan de indledende brainstorms så ud.

Urbanbotics overordenede retningslinier :

Projektet
Udvikle kulturteknologiske byrumsinventar, der har en performativ funktion og interagerer med brugerne og omgivelserne. Projektet er vidensudvikling mellem erhvervs- og kulturpartnere
Deltagere
out-sider a/s (projektholder), Teknologisk Institut, Center f. Robotteknologi, Kompan, Ålborg Teater, Live Art Installations

Mål

Via tværfagligt samarbejde at frembringe et idekatalog og efterfølgende demonstrationsprojekt, der skal testes og evalueres i et byrumsmiljø

Ideer til kommende områder/temaer
Bevægelsesmotiverende elementer/inventar, energiabsorberende integrerede elementer (sol, vind, bevægelse/kinematik, terma….), vejret bestemmer, årstiden bestemmer, IT-integrerede(Sms, mail etc.), affalds”motiverende”, samværselementer, børn/ung/voksen-integration, lyd/lys/duft, lyttende/talende….

Projekt-faser

 1. Opstart
 2. Identifikation af behov og muligheder
 3. Workshop og idékatalog
 4. Konceptdesign
 5. Demonstrationsprojekt
 6. Implementering og evaluering

Eksempler på idéer og udspil fra de indledende faser i Urbanbotics projektet
kilde : Live Art Installations

UDSPIL

 • Giv de offentlige rum tilbage til borgerne.
 • Offentlige rum skal kunne!bruges!til noget!- skabe rammer for social interaktion og netværk
 • Vi vil arbejde med konstruktioner der understøtter at forskellige aldersgrupper kan opholde sig og interagere i det samme område
 • Mennesker kan godt lide at samles om en reel aktivitet eller opgave, at hjælpe til, deltage i en aktivitet der rent faktisk ‘producerer’ noget, er nyttig, gør gavn
 • Bring naturens elementer og materialer tilbage i byrummet, sten, træ, vand, ild, planter
 • Skabe rammer der er ‘anti-fomynderiske’, ikke dikterer en bestemt adfærd, men indbyder til udforskning og kreativitet

IDÈER

 • hukommelsesspil m. lys og lyd, – f.eks. interaktive hinkeruder 1-5 spillere
 • interaktive springvand - ændrer form/farve
 • bænke med varme og lys – ‘ild steder’
 • plasticbobler med ‘sofa-arrangementer’
 • mega-gynger (love swings) – svingende platforme m. interiør lavt over jorden
 • lydsøjler, lydstationer, lydbobler : send din egen musik ud i et afgrænset område.
 • digital grafitti – forgængelige værker m. bevægelsesstyret tracking/videoprojektion
 • positiv konkurrence / samarbejde – bygge noget, flytte noget, udvikle noget
 • permakultur – offentlige nyttehaver med lokale plantekasser i rolige lokalområder
 • ‘når man hugger brænde får man varmen to gange’ – fysiske aktiviteter /udfordringer, der genererer lys, varme og visuals
 • dagslys-felter til folk med vinter-depression vand legepladser – der udnytter regnvand og havvand
 • vand legepladser – der udnytter regnvand og/ell. havvand

foto : Urbanbotics møde på Fabrikken

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar