DMX og arduino i prototyper


Urbanbotics projektet forbereder præsentation af prototyper, vores overordnede tema er ‘performativt kulturteknologisk byrumsinventar’ og i foråret 2012  introducerer vi  forskellige prototyper til nye produkt-linier, der interagerer med elementer i byrummet og byens beboere.

Byrummet stiller krav i form af at produkter skal være stabile, holdbare og pålidelige på langt sigt. Urbanbotics arbejder lige nu med brugerstyret interaktion, hvor lys og bevægelse kontrolleres af en integreret stand-alone mikro-proccesor, et såkaldt ‘arduinoboard’, der med input fra forskellige typer sensorer reagerer på f.eks. lys, lyd, bevægelse eller temperatur.

Lysdelen af vores installationer opererer med LED lys, der bruger meget lidt strøm og er meget holdbare i forhold til vejrlig og daglig brug. Styresystemet for LED lys kaldes DMX, en lysstyrings-protokol, som ændrer farver, mønstrer og hastighed i forhold til et givet input.

foto : Urbanbotics lys-test ©

This entry was posted in Åben blog. Bookmark the permalink.

Skriv et svar