Blog

Urbanbotics rapport

Læs rapport om Urbanbotics forløb, research og redskaber anvendt i processen. Continue reading

ORB ind i fremtiden

“ORB – lysende undervands-elementer, der reagerer på byens lyde” Urbanbotics præsentation af prototype ORB på Langelinie i Københavns Havn i juni, skabte en meget smuk visuel tilføjelse til havnebassinet ved Toldboden. ORB blev mødt med undren, og fik en meget positiv respons … Continue reading

Præsentation af prototype ORB

Urbanboticsgruppen forbereder præsentation af en helt ny prototype, der kombinerer interaktive LED lys med inciterende brugerstyret bevægelse. Projektet er designet til brug i urbane vandområder. ORB kan ses i Københavns havn i juni måned. Det er kunstnerne fra Live Art … Continue reading

Programmering og interaktion

  På værkstedet på Christiania er lyskunstnere, programmører og tekniske tegnere igang med at skabe grundlaget for fremstilling af Urbanbotics projektets udvalgte prototyper. Vores designs beskæftiger sig med naturens elementer, vand og ild, i samspil med byens rum og beboere. … Continue reading

Design med super-elipser

I Urbanbotics design og udviklingsfase har vi hentet inspiration i ʻsuper-elipsenʼ, der blandt andet er manifesteret i danske Piet Heins berømte designs. Vores arbejdsgruppe består af kunstnere og industrielle designere, der har mange forskellige overvejelser omkring design vs funktionalitet vs … Continue reading

Forsøg i vand

Urbanbotics tester forskellige design til prototype konstruktion, et af vores temaʼer er fornyelse og belysning i urbane vandområder. Vi har arbejdet med forskellige former for flydende elementer, og udvikler en helt ny prototype for programérbare LED undervandslys. her et par … Continue reading

ORB på Langelinie

Det danske udviklings- og design projekt ‘Urbanbotics’ arbejder med nye måder at integrere performativt byrumsinventar og kultur-teknologi i det offentlige rum. Et af de nye koncepter er ‘Vandmøbler’, interaktive vand-elementer og undervandslys der vil bringe nyt liv til urbane vandområder … Continue reading

DMX og arduino i prototyper

Urbanbotics projektet forbereder præsentation af prototyper, vores overordnede tema er ‘performativt kulturteknologisk byrumsinventar’ og i foråret 2012  introducerer vi  forskellige prototyper til nye produkt-linier, der interagerer med elementer i byrummet og byens beboere. Byrummet stiller krav i form af at … Continue reading

Illustrator til møde

På et gruppemøde i Urbanbotics har vi inviteret en illustrator, der tegner mens projektdeltagerne diskuterer design forslag og udvælger produktideer. Det er meget fint at have et tegnet bidrag til vores overvejelser, og processen åbner for andre perspektiver vedr. funktion, … Continue reading

‘Robocluster’ om Urbanbotics

Læs om baggrunden for Urbanbotics projektet, og kulturteknologi i Danmark. Artikel i Robocluster : UrbanBotics åbner for kulturteknologi i Danmark

‘Ingenøren’ om Urbanbotics

Læs artikel i ‘Ingeniøren’ om Urbanbotics opstart : Højrøstede skraldespande skal sælge dansk kulturteknologi

Ib fortæller om Urbanbotics

Projektleder Ib Mogen fra Outsider fortæller om mødet mellem projektets partnere :

Urbo mood board 3

Urbanbotics partnere kommunikert ideer og materiale ved hjælp af ‘mood boards’, der giver inspiration til design og anvendelse af produktideer. Her er det billeder fra research på design af interaktive springvand : kilde : Goggle Images

Idé-storm hos Urbanbotics

Som led i offentliggørelsen af Urbanbotics-projektets udviklingsfaser, er her et oveblik over projektets udviklingsfaser, og et indblik i hvordan de indledende brainstorms så ud. Urbanbotics overordenede retningslinier : Projektet Udvikle kulturteknologiske byrumsinventar, der har en performativ funktion og interagerer med … Continue reading

Metoder til integrering af dynamiske parametre i interaktionsdesign

Urbanbotics-gruppen har bredt diskuteret tiltag og parametre i forhold til anvendelsen af ny teknologi i byrums-design. Her et uddrag fra en af gruppens debatter, tekst Bo Stjerne Thomsen : Metoder til integrering af dynamiske parametre i forbindelse med interaktionsdesign (BST) … Continue reading

Urbanbotic’z Ordbog 4

I arbejdet med at skabe værdigrundlag, rammer og koncepter for Urbanbotics projektet, har deltagerne udviklet fælles begreber, der danner grundlag for videre udvikling af produkt-ideer. Vi har kaldt Urbanbotics konsensus omkring nye ord og begreber for Urbanbotic’z Ordbog, en liste … Continue reading

Urbanbotic’z Ordbog 3

I arbejdet med at skabe værdigrundlag, rammer og koncepter for Urbanbotics projektet, har deltagerne udviklet fælles formuleringer og begreber. Vi har kaldt Urbanbotics konsensus omkring nye ord for Urbanbotic’z Ordbog, der udgives som en en del af Urbanbotics idékatalog, til … Continue reading

Urbanbotic’z Ordbog 1

I arbejdet med at skabe værdigrundlag, rammer og koncepter for Urbanbotics projektet, har deltagerne udviklet fælles formuleringer, der danner grundlag for den videre udvikling af produkt-ideer. Vi har kaldt konsensus omkring nye ord og begreber for Urbanbotic’z Ordbog, en liste … Continue reading

Urbanbotic’z Ordbog 2

I arbejdet med at skabe værdigrundlag, rammer og koncepter for Urbanbotics projektet, har deltagerne udviklet fælles formuleringer, der danner grundlag for videre udvikling af produkt-ideer. Vi har kaldt partnernes konsensus omkring nye ord og begreber for Urbanbotic’z Ordbog, en liste … Continue reading

Byrum på Christiania

Som en integreret del af vores arbejdsprocess, besøger Urbanbotics vidt forskellige byrum rundt omkring i landet. En kølig septemberdag er vi på tur på Christianshavn, hvor vi ser på Christianshavns Torv, der som travlt trafikknudepunkt er uden egentlig opholdsmulighed. Herefter … Continue reading

Interaktiv by, eksempler

I udviklingsprocessen har Urbanbotics kigget på andre byrums-projekter, der arbejder med interaktion og teknologi i offentlige rum. Her er nogle af vore ‘case studies’ : (kilder er projekternes hjemmesider, cases udvalgt af Out-sider)

Urbo mood board 2

Urbanbotics partnere bearbejder ideer og materiale ved hjælp af  ‘mood boards’, der giver inspiration til design af produkter. Her er det billeder der  beskriver forskellige stemninger i dome-strukturer, til inspiration for Urbanbotics OASE-design. kilde : Google Images

Urbo mood board 1

Urbanbotics bruger ‘mood boards’ til at beskrive ideer og som inspiration til nyt design. Her research til undervands-installationer : kilde : Google Images

6 x gode råd

Stikord fra Urbanbotics. En vigtig del af projektets arbejdsprocess, handler om at skabe et fælles sprog og en kreativ udviklingsplatform for partnere, der kommer fra så vidt forskellige områder som teater og scenografi, robotdesign, programmering, ingeniørkunst, salg og markedsføring, design … Continue reading

Produkter og præsentation

Som konklusion på en udvælgelsesprocess, er Urbanbotics partnere nået frem til finale-produkter indenfor de nedenstående områder. Demonstrationsmodeller og idékatalog præsenteres i foråret 2012. Produkter International kommunikation Vandmøbler Velvære med lys Koncept Foranderligt byrum illustration : Google Images

UrbanBotics – produktpipeline

Urbanbotics partnere har i brainstorm-fasen genereret hundredevis af nye produktideer og koncepter. I en process over 8 måneder har vi diskuteret og udviklet materialet, og testet mod projektets vedtagne værdi-grundlag. I den endelige udvæglelsesproces tager vi hensyn til den praktiske … Continue reading

Urbanbotics 8 værdiplatforme

Det urbane økosystem (det bæredygtige) Revitalisering af det offentlige rum (det funktionelle) Do Good (det etiske) Social interaktion (det sociale) Personlig motion/aflad (det rekreative/velvære) Kommunikationsplatform (det kommunikative) Forandring over tid (det dynamiske) Playfullness (det legende) illustration : Urbanbotics ©

Teknologi?

’ Teknologi har kun mening i en meget konkret sammenhæng, hvor den giver individet mulighed for at udføre nye handlinger.’ (Rahim 2005)

Det 6. element

Urbanbotics-gruppen arbejder med  koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar. Tekst og billede : Bo Stjerne Thomsen, robotdesigner Man kan argumentere at bydesign iøjeblikket allerede består af modulariserede elementer, som bliver sammensat på forskellige måder til forskellige gader og pladser. … Continue reading

Multiaktive byrum

Urbanbotics gruppen arbejder med at udvikle koncepter indenfor byrums-design,  eksempler : MULTIAKTIVE BYRUM kan bruges af forskellige GRUPPER, unge, gamle, nørder, sportsfolk, legebørn, familier i forskellige TIDSRUM, f.eks legeplads om  dag, motionsbane om aftenen, scene fredag aften, markedsplads lørdag formiddag, … Continue reading

Tidsforskydning i urbane rum

Urbanbotics-gruppen arbejder med  koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar. TIDSFORSKYDNING og INTERVALLER Gruppen udvikler ideer for design af byrums-elementer, som kan udfylde forskellige funktioner i byrummet i løbet af et døgn, en uge, måneder og år. Brugeraktiviteter og adfærd … Continue reading

Leg på din vej

Urbanbotics-gruppen arbejder med  koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar. LEG PÅ DIN VEJ – det uventede, overraskelsen, der får os til at stoppe op og forundres. Elementer i byrummet der skaber grundlag for undren og vækkelse, for refleksion. Minh, … Continue reading

Urbane Hotspots

Urbanbotics-gruppen arbejder med  koncepter og principper for udvikling af byrumsinventar, URBANE HOTSPOTS Interkulturelle mødesteder hvor begivenheder fra forskellige tidszoner bestemmer handlinger og udtryk i det lokale byrum, igennem en digital mediering. Samlingsteder hvor by-områdets kompensative miljø inviterer til forlænget ophold. OASE  … Continue reading

Store armbevægelser

Som led i en intensiv idéudviklings-fase, inviterer Urbanbotics partnerne til en tre dages ‘bootcamp’ på det gamle gods Gyldenholm på Sydsjælland. Da deltagerne i projektet bor spredt ud over hele Danmark, er det virkelig rart med forlænget mødetid, og vi … Continue reading

Mødet mellem kunstnere og udviklere

Om Urbanbotics arbejdssessions og metoder. Over periode på 12 måneder skal Urbanbotics forløbet udmønte sig i konkrete produktideer og afdækning at nye potentialer indenfor området ‘kulturteknologi’, hvor oplevesesbaseret læring og interaktion bliver en del af vores offentlige rum. Projektets partnere … Continue reading

Revitalisering af det offentlige rum

Urbanbotics partnere arbejder med at udvikle kulturteknologiske elementer til byens rum, elementer der skaber grundlag for nye aktiviteter og alternative anvendelsesmuligheder af byrum, der igen kan re-definerer byens brug og udtryk. Projektets partnere ønsker at åbne for nye tiltag og … Continue reading

Lokale partnere i spil

Februar 2012 Urbanbotics idékatalog er i udvikling, og projektets prototyper er ved at blive bygget,  nye og legende byrumsløsninger, som kan opstilles og afprøves i urbane  rum i Danmark. Urbanbotics er interesseret i samarbejde med kommuner og private, som søger  … Continue reading

Kunstnerisk engagement i yderområder

Urbanbotics deltog deltog i en dansk konference om kunstnerisk engagement i yderområder. Byplanlæggere, kunstnere og kommunale medarbejdere fra hele landet deltog, konferencen var arrangeret af Tumult. Det er Urbanbotics intention at  tænke yderområder i DK med i vores udvikling af … Continue reading

Ideer og potentiale

Hundredevis af ideer til produkter og fornyelse af urbane rum er i spil på Urbanbotics intensive arbejdsseminarer. For at komme videre i en udvægelsesprocess, har vi lavet et ‘Rating-skema’ hvor en produkt ide’ får 1 point hver gang den opfylder … Continue reading

Urbanbotics værdigrundlag

Her en kort opsummering af de kriterier Urbanbotics partnere finder væsentlige i forhold til udvikling af nye bymiljør og urban kulturteknologi : Det urbane økosystem (det bæredygtige) At kulturteknologier hjælper til at spejle sig selv i en kompleks kulturel og … Continue reading

Produktidé vs værdigrundlag

Urbanbotics gruppen evaluerer en lang række nye produkt-ideer med henblik på udvælgelse af de der bedst opfylder vores oprindeligt vedtagne værdigrundlag. Vi har i projektet benyttet os meget af gruppearbejde, og i processer omkring test og udvælgelse af ideer, ‘bytter’ … Continue reading

Redskab til ide-beskrivelse

Urbanbotics har over et længere forløb genereret en stor mængde materiale i form af ideer til nye produkter og koncepter i urbane rum. Her er vores skabelon til beskrivelse og specificering af idé-materiale : Titel 1. kort beskrivelse af ide … Continue reading

Innovation og byrumsinventar

Urbanbotics, snapshots fra vores arbejdsproces Overordnet mål At skabe nye arbejdspladser og export ved at frembringe performative og kulturteknologiske byrumsinventar Baggrund Byrummet som ”målgruppe” er i vækst Godt design og ny teknologi er i fokus Trends og bud vedr. byrummet … Continue reading

Bloggen som arbejdsredskab

Urbanbotics partnere kommer fra hele Danmark, Jylland, Fyn, Hovedstadsområdet, så vi har behov for et fleksibelt online kommunikations- og udviklingsredskab. Projektet har derfor oprettet kombineret website og blog i systemet WORDPRESS, hvor interne dokumenter kan læses og redigeres af projektets … Continue reading

Legepladser og robotteknologi

Byrumsdesign, legepladser, installationskunst, teaterforestillinger og robotteknologi. Deltagerne i Urbanbotics projektet bringer design, teknologi, kunst og teater i spil i byens rum. Projektets partnere : Out-sider v. Ib Mogensen, udvikler Kompan v. designere Niels Julskjær & Minh Nguyen Live Art Installations … Continue reading

Urbanbotics, elementerne i spil

Lys og lyd, i luften, på jorden og under vand, udvikling af prototyper er igang, der bygges modeller, laves 3D animation og eksperimenteres med design. Et af vores tema’er er byrumsinventar i samspil med naturens elementer og kontraster, der, selvom … Continue reading

Urbanbotics på vej

I løbet af foråret 2011 er der blevet tegnet, forsket og undersøgt omkring design og implementering af projekt ‘Urbanbotics’ udvalgte prototyper. Fra hundredevis af kreative ideer og livlige diskussioner blandt partnerne i projektet, endte vi med at udvælge ca. 30 … Continue reading

Innovation og samarbejde på tværs

Projekt ‘Urbanbotics åbnede i august 2010, et innovationsprojekt støttet af C.K.O. Vores udgangspunkt er nyskabende ideer for byrumsinventar, udvikling af levende byrum og anvendelse af ny teknologi. Med deltagelse af legeplads-designere, installationskunstnere, byrumsinventar-designere, robotdesignere, en scenograf, en skuespiller og en … Continue reading

Pressenyt fra UrbanBotics

Projektet UrbanBotics åbner for kulturteknologi i Danmark Interaktive skraldespande får parkgæster til at smide affald i spandene i stedet for på græsplænen. Robotbænke bevæger automatisk sig hen i det hjørne af torvet, hvor solen skinner. Vejbelægningen skifter farve og form … Continue reading

Skriv et svar