Formål

• Udvikle produkter til en udvalgt serie af kulturteknologisk byrumsinventar. Det vil sige bænk/pullert, skraldespand og belægning, som via robotteknologi får en performativ funktion og interagerer med brugerne omkring dem.

• Gøre brug af performative metoder fra teater og drama samt kunstneriske arbejdsprocesser i forbindelse med produktudviklingen til skabelse af et inventar der interagerer med byens rum.

• Etablere et netværk der arbejder med kulturteknologisk byrumsinventar som afsæt til en større fokusering på arkitektur og design af kulturteknologiske byrum og bydesign.

• Arbejde med at skabe et større innovationskonsortium omkring kulturteknologiske byrum og by designs med afsæt i ovenstående 3 punkter.

Projektets resultater vil:

  • Danne omdrejningspunkt for udviklingen af den innovative og kreative by
  • Skabe mere aktive og fleksible byrum
  • Udvikle byrumme som kan indrettes forskelligt i forhold til varierende brugerbehov, adfærd og aktiviteter,
  • Optimere byrumsoplevelsen afhængig af de enkelte aktiviteter og folks adfærd
  • Understøtte interaktion og vidensudveksling mellem byrummet og borgerne
  • Sikre at byrummet agerer som rammer for oplevelse og interaktion igennem nye typer af byrumsinventar.
  • Arbejde med at flere aktører (borgere, brugere, developere, arkitekter m.m.) inddrages i processen med at udvikle og designe byrummene som en platform for interaktion

Skriv et svar